Vandra i Store Mosse nationalpark

Vandra över tallbevuxna så kallade rocknar och genom lövklädd kulturmark.

Mitt ute på högmossen är det som att vara på en ödslig myr i Norrland. Tänk på att ha rejäla kängor eller stövlar, eftersom det är blött på många ställen. Vissa av lederna är tillgänglighetsanpassade, fråga personalen inne i naturum.

Naturum Store Mosse nationalpark