Store mosse nationalpark

Välkommen till Store mosse nationalpark - Sydsveriges största myrmark. En unik naturupplevelse i vårt närområde.

Om Store Mosse nationalpark
Stormyren är den mest ursprungliga naturtypen som finns i södra Sverige. Torvlagret i själva högmossen har vuxit under minst 8 000 år och består till största delen av växtdelar från vitmossa. Skogsbevuxna sanddyner, så kallade rocknar, bildar ett system av öar och åsar i den öppna myren.

Store Mosse nationalpark ligger i Småland och är Sveriges största till stora delar orörda högmosseområde söder om Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken vilket innebär att det skyddade området är nära 8 000 hektar.

I nationalparken finns möjligthet till mycket aktiviteter. Det finns ett flertal olika vandringsleder - från 1,6 kilometer till 14 kilometer. Du kan ta med barnen och utforska trollstigen, ta en selfie med guldkronan eller spana på fåglar från det tolv meter höga fågeltornet. Nationalparkens centrum utgår ifrån naturum utmed väg 151 som skär igenom hela parken och här finns en större parkering med ställplatser. Inne på naturum kan du lära dig mer om nationalparken och det liv som finns här, få tips om naturområden, eller ta en paus under vandringsturen. Välkommen in!

Förvaltning och skötsel
Länsstyrelsen i Jönköpings län är förvaltare av Store Mosse nationalpark och har även i uppdrag att förvalta och driva naturum Store Mosse.

Förvaltningen har fem anställda som arbetar med att sköta om nationalparken, informera och guida besökare och driva naturum. Det finns en skötselplan för nationalparken som bestämmer vilka skötselåtgärder som man ska arbeta med.

Länsstyrelsen får varje år pengar från Naturvårdsverket för detta arbete. Den årliga driftsbudgeten för nationalparken och naturum är på ungefär 3,6 miljoner kronor.

Skyddad fågelsjö
Kävsjön mitt i nationalparken är en känd fågelsjö och skyddades som tillfälligt naturreservat 1965. Det skyddet lade grunden till det som blev nationalpark 1982. Vid Kävsjön ligger huvudentrén till nationalparken med naturum, fågeltorn, grillplatser och anpassade leder. Från naturum har man utsikt över gungflyet intill Kävsjön.

Kulturmark
Det finns också kulturmarker insprängda i myrkomplexet. Svänö i norra delen av parken, och Lövö i den södra delen. Det är två gamla gårdar som var bebodda fram till 1950-talet. Husen används numera som boende för våra gäster.

Torvgravar vittnar om exploateringen av torv under första halvan av 1900-talet. Nu återställs stora områden till högmosse igen i ett EU projekt Ad(d)mire, men en del behålls som referensområde och för att visa och behålla kulturmiljövärdena.

Store Mosse Store mosse nationalpark 33033 Hillerstorp