Skogstrollens stig

Leta efter trollet bland vättar och smådjur, fåglar och fjärilar, blommor och lav.

Stigen är 500 meter och startar i anslutning till naturum. Sagan finns i broschyrstället där stigen börjar. Det tar cirka 30 minuter att gå runt. Stigen är grusad så det går att gå den med till exempel barnvagn eller rullstol.

Naturum Store Mosse nationalpark