Skogstrollens stig

Leta efter trollet bland vättar och smådjur, fåglar och fjärilar, blommor och lav.

Stigen är 500 meter och startar i anslutning till naturum. Sagan finns i broschyrstället där stigen börjar. Det tar cirka 30 minuter att gå runt. Stigen är grusad så det går att gå den med till exempel barnvagn eller rullstol.