Saxhytteleden och Lindestubbeleden

Saxhytteleden är ca 1,5 km lång och grusat vilket gör att det går att gå med till exempel barnvagn eller rullstol. Lindestubbeleden är ca 5,5 km lång i skogsterräng.

Saxhytteleden

Den totala sträckan grusad stig är cirka 1,5 km i kulturhistorisk miljö. I området finns bänkar för picknick och grillplats. Det är möjligt att ta sig fram med såväl rullator som barnvagn.

Lindestubbeleden

Lindestubbeleden är en naturled som går längs skogsstigar i landskapet norr om Skärvån. Den är 5,5 km lång och går i kuperad terräng. Leden är skyltad men det har vuxit upp endel sly och lite träd som kan skymma skyltarna och sikten. Ta med dig kartan så hittar du lättare. Leden utgår från utkanten av Marieholm.

Länk till karta, klicka här.