Kanaltur med Svalan II

Samhällsföreningen Hillerstorpare, kör turer med båten Svalan under sommaren. Båten tar upp till 11 passagerare per tur. Finns önskemål kan de under turen berätta om kanalens historia, skrönor mm. Varje passagerare deltar på eget ansvar. Flytvästar finns att låna.

För täckande av självkostnader för föreningen tar vi en avgift på 1000 kr per kanaltur från hamnen i Hillerstorp till Flaten (för max 11 personer) Kanaltur till Marieholm (beroende på framkomlighet) 1500 kr. Kanaltur till Hillerstorp tor. med start från piren i Flaten 1500 kr Betalning sker i samband med utflykten kontant eller med Swish 123 545 21 56 eller Bankgiro 442-7688 – märk betalningen ”Svalan”.

För information om bokning kontakta Alf Ask: 0709-37 27 12 alfask@telia.com

Hillerstorp