! Detta evenemang har redan varit

Kanaltur med Svalan II

Samhällsföreningen Hillerstorpare, kör turer med båten Svalan under sommaren fram tom 15 september. Båten tar upp till 11 passagerare per tur. Finns önskemål kan de under turen berätta om kanalens historia, skrönor mm. Varje passagerare deltar på eget ansvar. Flytvästar finns att låna.

För täckande av självkostnader för föreningen tar vi en avgift på 1000 kr per kanaltur från hamnen i Hillerstorp till Flaten (för max 11 personer) Kanaltur till Marieholm (beroende på framkomlighet) 1500 kr. Kanaltur till Hillerstorp tor. med start från piren i Flaten 1500 kr Betalning sker i samband med utflykten kontant eller med Swish 123 545 21 56 eller Bankgiro 442-7688 – märk betalningen ”Svalan”.

Tur kan bokas via telefon till veckoansvariga förare för aktuell vecka:

V18, V23, V28, V33 Dennis Sandqvist 0705-40 79 47, dennis.sandqvist@gmail.com

V19, V24, V29,V34 Alf Ask 0709-37 27 12 alfask@telia.com

V20, V25, V30, V35 Per Olof Svensson 0704-03 92 40 perolof.lisemarith@gmail.com

V21, V26, V31, V36 Anders Hermansson 0703-12 58 26 kribor22@gmail.com

V22, V27, V32, V37 Dan Jensen 072 25223 06 dan@danjensen.se

Hillerstorp