Sverigeleden

Sverigeleden är en nästan rikstäckande cykelled och passerar alla Sveriges landskap utom Gotland. Leden går på allmänna vägar, mestadels på asfalt, och är uppdelad i en huvudled och ett antal alternativa leder. 2620 km cykelled genom Sverige.

Sverigeleden går huvudsakligen genom öppna kulturbygder. Överallt ser du lämningar från den svenska historien. Sverigeleden går bland annat genom Ljungby och Gislaveds kommun.

På Sweden by bike hittar du Sverigeledens sträckning digitalt. Se digitala cykelkartan här!