Stora Segerstads veterantraktormuseum

I slutet av 1980-talet började några lärare vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum att reparera en gammal Fordtraktor tillsammans med eleverna. Detta har sedan fortsatt varje vinter och resulterat i ett stort antal klenoder som nu finns samlade i ett välfyllt Veterantraktormuseum.

Traditionen lever vidare och varje år lägger personal och elever ner ett entusiastiskt ideellt arbete som är till glädje för många. Idag finns cirka 35 traktorer i veterantraktormuseumet, varav den äldsta är från 1920-talet. Traktorerna visas för allmänheten på plats, de startas upp och körs vid speciella aktiviteter på skolan och ibland vid plöjningstävlingar med veterantraktor.

Kontakta Stora Segerstad för aktuella öppettider och bokning av museumet.