Ölmestad museum

Ölmestad museum är inrymt i tidigare Ölmestad skola.

Museet startade som ett skolmuseum, för att senare utökas med textiler, motorsågar, bruksföremål. Föremålen i museet är alla använda på 1900-talet. ca 15000 Föremål finns varav ca.1000 skolplanscher.

Öppet under sommaren kl. 18-20. Onsdagar 27 juni-1 augusti, i samband med servering i hembygdsstugan.

Vid visning av museet vid annan tid kontakta Ölmstad museum. Bertil 070 646 67 53 Gunvor 070 830 15 571 Ïngvar 073 390 70 25