Ödekyrkogården i Kållerstad

På Kållerstad gamla kyrkplats stod tidigare en träkyrka som var byggd i mitten av 1700-talet. Innan dess stod här stiftets enda kända medeltida stavkyrka. På kyrkogården finns bland annat ett tjugotal smidda gravkors som ger ödekyrkogården en speciell karaktär. Mot öster finns en minnessten där en S:t Sigfridskälla är belägen, där bygdens första kristna sägs ha döpts

I Kållerstad finns två kyrkplatser. I den norra delen av byn står dagens kyrka från 1858. Ungefär 600 meter söder om denna och på krönet av en åsrygg låg den tidigare kyrkan. Kvar finns bara den gamla ödekyrkogården. Den äldsta kända kyrkan här var en tidigmedeltida stavkyrka i korsform. Kyrkan var en så kallad offerkyrka och fick därför i särskilt hög grad ta emot gåvor. En del inventarier sparades när den gamla stavkyrkan revs. Det var ett triumfkrucifix från 1200-talet, en senmedeltida kyrkklocka och predikstolen från 1640-talet. I skolhuset i Kållerstad från 1864 finns också återanvänt virke med väggmålningar från den rivna medeltidskyrkan. Omkring 1760 uppfördes en ny korsformad träkyrka på stavkyrkans plats. Denna revs knappt hundra år senare i samband med att den nya kyrkan skulle uppföras i ett helt nytt läge i byn. På ödekyrkogården står i dag ett trettiotal minnesvårdar av sten och drygt tjugo smidda gravkors. Grunden till 1700-talskyrkan är inte lika lätt att upptäcka, men ett rest kors markerar platsen för altarbordet. Kyrkogården har i dag lite av ängskaraktär, vilket de flesta kyrkogårdar hade i äldre tid.

Enligt traditionen invigdes stavkyrkan av Sankt Sigfrid och rakt öster om ödekyrkogården finns en stensatt offerkälla som bär helgonets namn. Sankt Sigfrid var en engelsk biskop som missionerade i Sverige och Norge på 1000-talet. Han brukar kallas Smålands och Västergötlands apostel. Vid offerkällan står en minnessten från 1800-talet med texten: ”Den Hel. Sigfrids källa. Här döptes bygdens första kristna”.

Kållerstad Ödekyrkogård Karta