Kanotled Nissan

Paddla på Nissan genom Gislaveds kommun är en 8,6 mil lång vattenväg från norr till söder som under många år varit intressant för kanotister att färdas på.

Paddla kanot och lev ett härligt friluftsliv på och utmed Nissan, en av Smålands vackra åar med en magnifik natur runt omkring. Starta och sluta där du vill längs leden, eller gör en riktig långfärd och paddla hela leden som är 86 km lång. Få en minnesrik och rogivande upplevelse i en vacker miljö som är rik på djurliv och växtligheter. Här kan du möta det vilda som rådjur och älg som betar längs ån.Nissan berör i ett område norr om Gislaved också Gnosjö kommun där den utgör gräns mellan de båda kommunerna. Vattendraget är till största delen lugnflytande och på många ställen kraftigt meandrande.

För att få nyttja rastplatserna som finns utmed leden krävs en kanotcheck. Denna kanotcheck finns att köpa på utvalda försäljningställen utmed Nissan.

Kanotcheckan ska läggas i brevlådan när man anläder till rastplatsen. Mer information finns på försäljningsstället.

Här finns kanotcheck och kanotkarta att köpa: Hestra - Stiftelsen Isabergstoppen Anderstorp - GI Multi Gislaved - Turistbyrån, OKQ8 Smålandsstenar - Turistbyrån/Torghuset, Hörsjöns camping * Unnaryd - Vallsnäs camping

Vid felanmälan längsmed kanotleden Nissan. Kontakta kontaktcenter på Gislaveds kommun: Telefon 0371 - 810 00. Mail kommunen@gislaved.se.

Länk till felanmälan!