! Detta evenemang har redan varit

Fotografiska nedslag på besöksvärda platser

Att vissa platser rent allmänt är besöksvärda, är vi tämligen överens om. Andra platser lockar människor med mera speciella intressen. Fotoutställningen tar upp ett subjektivt val av besöksvärda platser i Anderstorps socken.

Fotografiska nedslag på besöksvärda platser i Anderstorps socken. Utställningen beskriver noga med foto, text och litteraturhänvisningar mer eller mindre kända platser i Anderstorps socken.

Anderstorp bibliotek Biblioteket i Anderstorp