Cykla i Smålands sjörike

Här kan du på cykel uppleva en skiftande natur där bok- och ekskog växlar med barrskog.

Du möts av lantidyller med rödmålade hus och vita knutar, stengärdesgårdar som minner om tidigare generationers slitsamma arbete och samhällen med en spännande kultur och historia. Du kan till exempel besöka en glashytta, konst- sago- begravnings, bonads och industrimuseer. Välkommen till Smålands sjörike för att uppleva äkta natur- och kulturupplevelser. Här bryr vi oss om dig som besökare.