Bölaryds Kvarn & Såg

I länets sydvästra del, innan Nissan fortsätter in i Halland ligger Bölaryd. Där har funnits en kvarn sedan 1600-talet och såg sedan slutet av 1700-talet. Den första kvarnen byggdes på 1690-talet.

Vid sekelskiftet 1900 anlades en liefabrik. Många olika typer av liar smiddes. Ett tråddrageri startades och Bölaryds kvarn och såg blev en del av det nybildade Skeppshults bruk. På 1920-talet börjande man tillverka spik som snart blev den huvudsakliga produktionen tillsammans med järntråd, taggtråd och krampor. En kraftstation uppfördes 1919 vid fallet. Kraftstationen i tegel ligger nedanför kvarnen och är ännu i drift. På andra sidan ån, mitt emot kvarnen, ligger spikfabriken från 1942. Bruket var i gång fram till år 2000 och byggnaden inrymmer numera annan verksamhet. Strax söder om kvarnmagasinet ligger den gamla disponentbostaden, huset är idag privatbostad.

Kvarnen fick sitt nuvarande utseende 1928 då en våning byggdes på. Den var i kommersiell drift fram till omkring år 1960 och renoverades som museikvarn i början av 2000-talet av Bölaryds kvarnförening som också visar, maler mjöl och arrangerar kvarndagar. Den är idag den enda kvarn som kan drivas längs Nissan i Jönköpings län. När sågverket var i drift flottades timmer till sågverket på ån.

Forsvägen 3 333 93 Skeppshult